23
Kas 2021
YÖNETİMLERİN TUTMASI GEREKEN DEFTER VE BELGELER

Bugünkü yazımızın konusu site ve apartman yönetimlerinin tutması ve düzenleme gerektiren defter ve belgelerdir. Defter ve belgelerin düzenli olması yöneticilerin faaliyetlerini kolaylaştıracağı gibi, sakinler açısından ise denetlenebilir,...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -11-

Bugün ki yazımızda verilen tecavüzün meni kararının uygulanması konusunu işlemeye devam edeceğiz. Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amirce görevlendirilecek infaz memuru tarafından taşınmaz malın...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -10-

Karar vermeye yetkili makam olan valilik veya kaymakamlık, soruşturma evrakı üzerinde en kısa zamanda gerekli incelemeyi yapar. Eksiklikler var ise evrakı soruşturma memuruna geri vererek tamamlattırır. Başvuru tarihinden itibaren soruşturmanın...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -9-

Bugünkü yazımızın konusu 3091 sayılı kanunun uygulanmasında soruşturmanın sonlanması konusunu işleyeceğiz. Soruşturma memuru, soruşturma bittikten sonra soruşturma evrakındaki bilgiler ile şikâyetçi, mütecaviz ve tanık ifadelerinin,...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -8-

Bugünkü yazımızın konusu 3091 sayılı kanunun uygulanmasında soruşturma konusuna ilişkin geçen hafta kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Zilyedin taşınmazdan tahliye talepli başvurusu üzerine soruşturma için görevlendirilen memur, tanıkların...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2021
Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi -7-

Bugünkü yazımızın konusu 3091 sayılı kanunun uygulanmasında soruşturma yöntemine ilişkin olacak. Başvuru sahibinin, başvuru tarihinden karar verilinceye kadar geçen süre içinde başvurusundan herhangi bir sebeple vazgeçtiğini yazılı veya...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -6-

Bugünkü yazımızda 3091 sayılı kanunun uygulanmasında soruşturma aşamasını paylaşacağız. İdarelere 3091 sayılı kanuna dayanılarak yapılan başvurularda idare; - Anlaşmazlık konusunun 3091 sayılı Kanunla çözümlenmesi mümkün olmayan...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -5-

Taşınmaz malın merkez ilçesi sınırları içinde bulunması halinde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde bulunması halinde ise kaymakamlar tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar vermeye yetkilidirler. Vali, bu yetkisini...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -4-

Bugün ki yazımızda 3091 sayılı kanunun uygulanmasında başvuru, soruşturma ve karar verme usulleri konularını işleyeceğiz. Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için 3091 sayılı kanuna dayanarak yetkili makamlara başvurmaya...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ -2-

Taşınmaz zilyetliğinin korunmasında zilyetlik yani taşınmazın fiilen kullanılması kavramı kadar önemli olan iki kavram daha vardır. Bunlar taşınmaza tecavüz ve müdahale kavramlarıdır. Taşınmaza tecavüz; taşınmaz malı zorla veya zilyedinden...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2021
TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ 1

Bugün başlayacağımız yazı dizisinin konusu hukukçular taşınmaz zilyetliğin idari yolla korunması, halk arasında kaymakamlık eliyle tahliye, idari personel tarafından 3091 uygulaması farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Uygulamanın esasını...

MAKALEYİ OKU
22
Ağu 2021
APARTMANLARDA GİDERLERİN BELGELENDİRİLMEMESİ

Bugünkü yazımızın konusu site, apartman ve toplu yapılarda giderlerin belgelendirilmesi, belgelendirilmemesi halinde Yargıtay kararları ışığında karşılaşılacak durumlardır.     Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin en önemli yargılama...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2021
TOPLU YAPILARDA TEMSİLCİNİN OY HAKKI (1)

Sayın okurlarım bugün gelen bir soruyu cevaplayan yazı ile karşınızdayız. SORU: Merhaba, 4 bloğu 20 daireden, 6 bloğu 10 daireden toplamında 10 bloktan oluşan bir toplu yapıda oturmaktayız. Her bloktaki daire sayısı değişmekle birlikte toplu...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2021
PROFESYONEL - APATMAN YÖNETİMLERİNDE HUSUMET

Sevgili okurlarım maalesef korkunç bir haftayı geride bırakarak yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Ormanlarımızın yanması, yangınlara karşı yaşadığımız çaresizlik, Konya'da ki tüm ülkeyi gerek katliam, Van ve Rize'de ki sel felaketleri,...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2021
YÖNETİCİNİN ÜCRET TALEP ETMEMESİ

Site ve apartman seçimlerinde yönetime eğer birden fazla aday var ise ve seçim çekişmeli ise adayların en sık vaat ettikleri şey yöneticiliğin ücretsiz yapılacağıdır. Ancak bir süre sonra seçimi kazananlar, yaptıkları hizmetin bila bedel...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2021
ORTAK GİDERLERE KATILMA ORANLARI

Sevgili okurlarım. Bu yazı sizlere ulaştığında bayram süreci başlamış olacak. Bende HERKES İÇİN ADALET geldiğinde bayram olacak diyerek herkesin bayramını kutluyorum. Bugünkü konumuz apartman, site, AVM gibi toplu yaşam alanlarında giderlere...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2021
DEVRE MÜLK ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5

Sayın okurlarımız devremülk alımında yaşanan sorunlara ilişkin yazımızın beşinci ve son kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devre mülk satışlarında düzenlenen senetler çoğu emre yazılı yapılmaktadır. Oysa bu senetlerin...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2021
DEVRE MÜLK ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 4

Saygı değer okuyucularımız bugünde daha önce yazdığımız konu olan devre mülk alımlarında dikkat edilecek hususlar yazımıza devam edeceğiz.          Devre mülk sözleşmeleri, satıcı firma tarafından...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2021
DEVRE MÜLK ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 3

Sayın Okurlarımız devremülk alımında yaşanan sorunlara ilişkin yazımızın üçüncü kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz.          Devremülk alıcı kitlesi, yazlık alıcı kitlesinden ayrı...

MAKALEYİ OKU
20
Haz 2021
DEVRE MÜLK ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 2

Sayın okurlarımız devremülk alımında yaşanan sorunlara ilişkin yazımızın ikinci kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz.    Devremülkün alınmasıyla kurulan ilişki mülkiyettir. Mülkiyet ilişkin tasarruflarda yapılan iş...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2021
DEVRE MÜLK ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sayın okurlarım son zamanlarda önümüze çok sayıda devre mülk alımında ve kullanımında yaşanan sorunlara ilişkin problemler gelmekte, devre mülk hukuku hızla toplumsal bir sorun olma yolunda ilerlemektedir. Devre mülk hukukunda yaşanan sorunların...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2021
KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM PLANI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Konuya Kat Mülkiyeti Hukukunda artık herkesin kabulüne olan bir cümleyi tekrar ederek başlamak gerekir. Yönetim planı site ve apartmanların anayasasıdır. Diğer bir ifade ile site sakinlerinin hak ve borçlarını belirleyen temel metindir. Site...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2021
YAPI RUHSATINA AYKIRI / RUHSATSIZ BİNA YAPMAK VE YAPTIRMAK SUÇU

İmar Kirliliği T.C.K. 184. maddesinin üç çeşit suç düzenlenmiş olup ilki  'yapı ruhsatı olmaksızın veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak fiili”dir. Maddeye göre 'Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2021
ORTAK YERİN BAZ İSTASYONU İÇİN KİRALANMASI

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre anataşınmaza ait ana duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, genel dam terasları her halde ortak yerlerden olup, nitelikleri itibariyle mimari projesinde yer almadığı sürece kat maliki veya malikleri tarafından işgal...

MAKALEYİ OKU