APARTMAN GÖREVLİSİ – KAPICI- KAVRAMI

Site ve Apartmalarda teknik olarak “apartman görevlisi” olarak adlandırılan ama herkesçe kabul edilen adıyla “Kapıcı” kurumunu önemli bir yer tutmaktadır. Kapıcılara ilişkin yapılan açıklamalar ayrıksı bir düzenleme olmaması halinde bahçıvan, güvenlik görevlisi vs. çalışanlar içinde uyarlama yoluyla da geçerli kabul edilmektedir.

         Kapıcı; kısaca apartman, site ve toplu yapılardaki taşınmazlardan faydalananların ve taşınmazların ortak yer ve eklentileri başta olmak üzere günlük hizmet ve ihtiyaçlarını karşılamayla görevlendirilmiş çalışanlardır. Konut Kapıcıları Yönetmeliği ise “Konut Kapıcısı : Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi” şeklinde tanımlamıştır.

         Konut Kapıcıları Yönetmeliği gereğince Kapıcıların görev ve sorumlulukları şöyle sıralanmıştır;

- Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

- Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

- Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

- Binanın dış merdivenini, yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak, temiz tutmak,

- Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,

- Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

- Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,

- Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Kapıcıların ücret ve sosyal güvenlik primleri taşınmazdan yararlanan tarafından ödenmesi esastır. Burada kat malik yerine yararlanan denmesinin sebebi bağımsız bölümden yararlanan her zaman malik olmayabilir, kiracı, sükna hakkını kullanan veya herhangi hukuki hakka dayanarak kullananlarında sorumlu olmasıdır.

 Apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte kat maliki olan kişi, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ilişkin olması borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı bu sorumluluktan kurtarmaz. Koşulları varsa, ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malikin dönemine rastlayan miktarı için rücu hakkını (geri isteme hakkını) kullanabilir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.