Kat Mülkiyetinin Kurulması

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının daire, kat, büro, dükkan, depo gibi tüm bölümlerinin ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan bağımsız mülkiyet hakkıdır.

Bir yapıda kat mülkiyeti kurulabilmesi için, yapının bir arsa üzerinde bulunması, yapının tamamının kargir (taş tuğla veya betondan yapılmış duvarlar üzerinde kurulu olan yapı) olması ve mutlaka tamamlanmış olması ve yapıda bulunan bağımsız bölümlerin başlı başına kullanılmaya elverişli olması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti doğrudan kurulabileceği gibi kat irtifakı bulunan bir yapının kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne tescili için kat maliklerden birinin Tapu İdaresine başvurması yeterli olacaktır. Diğer kat malikleri bu kat irtifakının çevrilmesine itiraz edemezler. Kat Mülkiyetine geçiş için başvurmayan kat malikleri kat mülkiyetine geçişin giderlerine katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar. Aksi halde kat mülkiyetine çevrilmesini isteyen malik bunu mahkeme kararıyla yapabilir.

Kat mülkiyetine geçişte de kat irtifakı gibi bağımsız bölüme tanımlanmamış arsa payı bırakılamaz. Toplam arsa payı, toplam taşınmaz oranına eşit olmalıdır. Ayrıca Kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilirken yapının onaylı projesinin bulunması gerekir. Yapının ise bu projeye uygun olarak inşa edilmiş olması gerekmektedir.

Diğer şartlar oluşmuş ama proje mevcut değilse veya onaylı projeye aykırılıklar mevcutsa ilgili belediyeden yeni mimari proje alınması gerekecektir. Alınacak proje yapının projeye aykırı olarak yapılan kısımlarını göstermeli ve projeye aykırı olarak yapılan yapının mevcut hali imar mevzuatına ve bulunduğu yerin imar durumuna aykırılık oluşturmaması gerekmektedir. Bu şekilde yapının yeni haline uygun mimari proje belediye onayı ile alınabilir. Eğer imar mevzuatına ve durumuna aykırılık varsa proje onaylanmaz. Bu durumda ise aykırılıkların giderilmesi, eksiklerin tamamlanması ile yapının fiilî durumunu yansıtan proje hazırlattırılır. İlgili imar müdürlüğünün onayı ve buna bağlı olarak oturma izin belgesinin alınması ile kat mülkiyetine geçilir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.