HASAN KURU” Valimizi ve Belediye Başkanlarımızı işbirliğine ve sorumluluk almaya davet ediyoruz”

banner35

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru ülkemizdeki ve Aydın Bölgesi’ndeki kuraklık, depremler, ve yaşanılan her türlü afet olaylarına dikkat çekmek amaçlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

HASAN KURU” Valimizi ve Belediye Başkanlarımızı işbirliğine ve sorumluluk almaya davet ediyoruz”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru ülkemizdeki ve Aydın Bölgesi’ndeki kuraklık, depremler, ve yaşanılan her türlü afet olaylarına dikkat çekmek amaçlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği olarak Aydın Valisini ve Belediye Başkanlarını işbirliğine ve sorumluluk almaya davet eden Kuru açıklamasında;

“Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Aydın ilimizde de TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği olarak, uzmanlık alanlarımız olan ‘’Depremler-Doğal Afetler, Yeraltı ve Yerüstü Su kaynaklarının sağlanması ve korunması, Jeotermal kaynaklar, madenler, Jeo turizm, Jeo Park, Termal turizm’’ ve buna benzer konularda değerli çalışmalar yapan ülkemize ve insanlarımıza hizmet etmekte olan önemli bir meslek disipliniyiz.

Ülkemiz son yıllarda depremler, seller, taşkın, kuraklık, çığ düşmesi, heyelanlar ve çevre felaketleri gibi çeşitli doğal ve doğal olmayan afet türleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Yaşadığımız her türlü afet ülkemizi yasa boğacak can kayıpları ve/veya önemli ekonomik zararlara yol açmaktadır.

Her afet türü için, kent genelindeki zarar verme potansiyelleri ve bunun tehlike risk analizleri yapılması kaydıyla, doğa olaylarının birçoğunun afete dönüşmeden engellenebilmesi veya hasarının azaltılması mümkündür.

Aydın kentimize baktığımızda aktif fay hatlarının kentlerimizin içinden geçtiği, etkin heyelan alanlarında yapılaşmaların mevcut olduğunu, taşkın ve sel oluşma potansiyeline sahip alanlarda yapılaşmaların olduğu, sıvılaşma alanlarında yapılaşmaların olduğu ve bahsettiğimiz bu alanların bir çoğunda yapılaşmaların devam ettiğini görüyoruz.

Aydın ilimizin 17 ilçe Belediyesinden 6’ sında Jeoloji Mühendisi (yer bilimci) çalışmakta olup görevli meslektaşlarımızın bazıları etkin çalıştırılmamakta, görevlerinin dışında sorumluluklar verilmektedir. Diğer ilçe Belediyelerimizde ise herhangi bir Jeoloji mühendisi çalıştırılmamakta olup, doğal afetlere karşı etkin görevler alabilecek jeoloji mühendisleri (yer bilimci) yoktur.

Tüm bu Afet risklerine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Yapı Denetim Sistemi içerisinde Jeoloji Mühendislerine yer verilmemekte, denetleme işi proje kontrolü ve yapı ile kısıtlı kalmaktadır. Yapı denetim sistemi bu haliyle afetlerle mücadelede yetersizdir. Yer bilimleri (jeoloji Mühendisliği) disiplini ve yapı ilişkisi kurulamadan doğa ( yer ) kaynaklı afetlerle mücadele mümkün değildir. Yapı Denetimlerin Zemin-Yapı kontrol sistemi sağlaması gereklidir, zemin denetimleri sağlıklı yapılmadığı sürece hiçbir yapı güvenlidir diyemeyiz, afetlere karşı etkin denetim var diyemeyiz.

Su ülkemiz için dün olduğu gibi bugün ve yarılarımız için bir yaşam kaynağıdır, vazgeçilmezimizdir. Gelecekte de ülkeler için artan nüfusular dikkate alındığında temiz su kaynaklarına ulaşabilmek ve bu kaynağın sürdürülebilirliği temel sorun olacaktır. Temiz Su ülkeler için stratejik bir ürün, bir silah hükmündedir.

Aydın ilimizde başta tarımsal faaliyetler olmak üzere, içme kullanma ve endüstriyel kullanımda ciddi su yokluğu sorunları yaşanmaktadır. Yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılmaması kentimizi sosyolojik ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu sorunlar ilerleyen yıllarda daha etkin olarak hissedilecektir.

İlimizde tarımsal alanlarda verimli sulama tekniklerinin kullanılmaması, belli bölgelerde aşırı su isteyen ürünlerin üretilmesi, vahşi sulama yapılması, organize sanayilerin gelişmesi sonucu endüstriyel su tüketiminin artması ve turizm sektörünün gelişmesi sonucunda su kaynaklarına ulaşım zorlaşmaktadır.

Son yıllarda su varlığının korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgi sorunlar artmıştır. Yaşanmakta olan kuraklığın etkisiyle yağışlar yeterli olmamış, barajlarımızda ve göletlerimizde doluluk oranları çok düşük seviyelerde kalmıştır. İlimiz genelinde var olan binlerce kaçak su kuyusundan kontrolsüz şekilde su çekilmektedir. Aşırı ve kontrolsüz yeraltısuyu kullanımı ve beklenen yağışların olmaması bizleri susuzlukla birlikte kuraklık afeti ile karşı karşıya getirmiştir.

Kuraklık afeti riskini çok önceden görebilen meslek odamız 2 yıldan daha uzun bir süredir Valilik ve Belediyelerimizle defalarca görüşmeler gerçekleştirmiş, yapılan bu görüşmelerde;

 Su Kaynakları Yerbilimleri İlişkisi

 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının havza bazlı korunması

 İklim değişikliği, kuraklık ve su kaynakları ilişkisinin değerlendirilmesi

 İçme-kullanma ve tarımsal sulama başta olmak üzere çeşitli sektörel kullanım açısından su varlığının sürdürülebilirliği,

 Yeraltısuyu ve yüzey sularının kullanımı ve korunmasında kurumsal işbirliği ve yöntemleri

 Su kullanımı, atık geri dönüşüm projeleri ve kullanımı

Konularında üniversitelerimiz ve ülke çapında konusunda uzman Akademisyen hocalarımızın katılımıyla ortak Çalıştay/ Panel yapılması fikir birliğine varılmıştır. Valiliğimiz, yerel yönetimler ve Odamızın önderliğinde düzenlenecek bu Çalıştay/ Panelin kuraklığın her geçen gün artarak hissedildiği bu günlerde gerçekleştirilememesine anlam verememekteyiz. Bu çalıştay/Panel bir an evvel gerçekleştirilmeli ve kuraklık afetine çözüm üretilmelidir.

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği olarak Aydınımızın yedieminleri olan Sayın Valimizi ve Belediye Başkanlarımızı işbirliğine ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. Jeoloji Mühendisleri olarak her türlü afetin önlenmesine ve/veya azaltılmasına yönelik mühendislik çözümleri ve uygulamalarının yapılmasına destek vereceğimizi, her türlü yardıma hazır olduğumuzu ve bu tür girişimlerimize bıkmadan devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” ifadelerine yer verdi.

HABER: SELVA DEMİRCİ

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 15:43

Selva Demirci

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER